DSAGM formål.

Dansk Selskab for Automatisk Genkendelse af Mønstre, DSAGM, har til formål at være et forum for fremme og udvikling indenfor området automatisk genkendelse af mønstre.

Foreningen ønsker at dække et bredt fagligt område og tilskynde udvekslingen af information mellem universiteter, forskningsinstitutioner og industrien.

Forskningsmiljøer.

Forskningsmiljøer inden for billedanalyse og mønstergenkendelse i Danmark:

  • Aalborg Universitet, Institut for Elektroniske Systemer
  • Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Matematik og Computer Science
  • Københavns Universitet, Datalogisk Institut
  • Odense Universitet

DSAGM medlemsforhold.

DSAGM har medlemmer fra industri og forskningsmiljøer. Medlemsskab kan tegnes af enkeltpersoner eller af grupper, således at flere medarbejdere fra samme virksomhed kan deltage i foreningens arbejde gennem et enkelt medlemskab.

Spørgsmål vedr. indmeldelse kan rettes til Bjarne K. Ersbøll.

Kommentarer.

Kommentarer vedr. DSAGM eller denne side kan rettes til Bjarne K. Ersbøll.